Presentationerna DevLin2022

Här hittar du beskrivningar av alla presentationer på konferensdagen på DevLin2022. Du kan se dom som lista eller med bild och beskrivning.

Programmet! Läs mer! Anmäl!

Vi pratar om "agilt" och "agil utveckling". Men vilka ingredienser behöver egentligen ingå för att få en utvecklingsorganisation med den flexibilitet som behövs för att hantera dagens snabba och föränderliga marknad? Och hur kombinerar vi det med ett kreativt och inspirerande arbetsklimat?

Video:
Din hjärna är ”lat” och fattar ofta energibesparande beslut åt dig som inte alltid är gynnsamma. Vi gillar snabba lösningar, kortsiktiga belöningar och vi ogillar att ta risker. I våra möten och diskussioner blir resultatet av det ofta
  • ”andra” håller sig inte till ämnet
  • det som vi uppfattade att vi bestämde blir inte gjort
  • förslag bemöts med ”det fungerar inte – det har vi redan testat”
Kristina presenterar en enkel, forskningsbaserad och beprövad metod för kreativa möten som är skalbar. Genom att använda den får du effektivare möten som stimulerar till nya lösningar och därigenom ökad innovationsförmåga.
 
Material: Ladda ner
Video:
MVC är en bra abstraktion om man bygger desktop-applikationer med långlivade objekt. Det är mindre praktiskt till webbapplikationer då man kommer att skapa upp en mängd objekt för att några millisekunder senare lämna över dem för garbage collection. Vad finns det för alternativ? Kanske ett funktionsorienterat tankesätt?
 
Marcus visar hur det går till att bygga en funktionell webbapplikation med praktiska kodexempel i Kotlin och HTTP4K.
Koden från live-kodningen finns på github.
 
Material: Ladda ner
Video:

En utvecklingsorganisation har ofta mer saker att göra än vad deras nuvarande kapacitet tillåter den att göra. Det som inte jobbas på hamnar i en backlogg. Hur väljer man vad som är viktigast i backloggen? Hur gör man när flera personer borde bestämma vad som är viktigast och de tycker olika saker? Hur prioriterar man mellan att bygga nya funktioner till kund, fixa gamla buggar som man inte riktigt vet hur man lagar eller att fixa det där integrationstestfallet som nästan alltid funkar men nästan alltid går sönder precis när man ska bygga en ny releasekandidat? Peter berättar hur utvecklingsavdelningen på Amra lyckas. 

Material: Ladda ner
Video:

Med microVM-teknologi kan man billigt och enkelt skapa och återställa noder och skapa grunden för automatiserad testning av infrastrukturskod genom att undvika de flaskhalsar som dedikerade fysiska testmiljöer ger och overheaden vid vanlig virtualisering.

Virtualiseringstekniken har förändrats av molntjänsternas strävan att tillhandahålla kortlivade beräkningstjänster. Firecracker är en microVM-teknologi skapad av personer från Amazon Web Service och som används i AWS Lambda och AWS Fargate. Samma teknologi finns tillgänglig att köra själv.

Per berättar om hur SyntheticMR använder Firecracker med Ignite för automatisk funktionstestning av infrastrukturskod på systemnivå och når oerhört snabb återkoppling i testloopen.

Material: Ladda ner
Video:

Vilka psykologiska faktorer måste vara på plats för att självledarskap ska fungera?  Det kan vara lätt att tänka sig att vissa är födda till det. Medan andra är sämre på att stiga fram och ta ansvar.

Men självledarskap beror mycket på vilka stöttande faktorer som finns i omgivningen.

Så hur skapar vi en miljö där både individers och teams självledarskap kan blomstra?

Video:
Att våga fråga och att aktivt lyssna är nycklar för ett inkluderande ledarskap. I en inkluderande miljö kommer de bästa idéerna att höras och tas tillvara. Därmed genereras också det allra bästa resultatet.
Erica pekar på konkreta situationer som kan visa hur inkluderande din miljö är och ger tips på hur du själv kan bidra till att den blir än mer inkluderande.
 
Material: Ladda ner
Video:

Vad hände när en Scrum Master i ett projekt klev in som produktägare? Vilka konsekvenser fick det för Scrum-teamet, projektet och Scrum Mastern?

Roger berättar om sin upplevelse, vilka erfarenheter som var till nytta i rollen och vad som stod i vägen.

 

Video:

Diagrams as code is becoming a popular way to diagram software architecture, particularly for long-lived high-level documentation. You write the diagram source in a text-based domain specific language (e.g. PlantUML or Mermaid) or a programming language, and render diagrams using web-based or command line tooling.

The benefits are well understood – writing the diagram source as text allows for easy integration into software development practices and toolchains, plus the automatic layout facilities allow authors to focus on content.

The problem with this approach is that it's easy for diagrams to get out of sync. Enter "diagrams as code 2.0" — a way to define a model of our software architecture and the views that we'd like to see, ultimately resulting in a consistent set of diagrams that are generated for us.

Video:

I takt med att ens kodbas växer så ökar tiden utvecklare får vänta på byggsystemet. Detta leder till konstanta context-switchar för utvecklarna och är en mardröm för utvecklarupplevelsen.

För att hålla uppe utvecklarupplevelsen trots en växande kodbas med fler utvecklare så behövs snabb och reproducerbar kompilering och testning. Både på utvecklarnas egna maskiner och i CI-systemet.

Fredrik berättar om hur Meroton arbetar med byggsystemet Bazel från Google i kombination med Buildbarn för Remote Execution. Tekniken parallelliserar bygg- och testarbetena på tusentals CPUer, så att återkopplingstiden blir minimal. Hur bygger man en kedja med snabb återkoppling och hög tillförlitlighet? Reproducerbarhet, skalbarhet och enkelhet är nyckelspelare.

Material: Ladda ner
Video:
Du undrar kanske vad din kodtäckningsprocent egentligen betyder och om den är tillräckligt hög?
Att bara titta på antalet procent kodtäckning räcker inte, vi måste göra mer för att förstå.
I den här presentationen undersöker Oscar några olika sätt för att få en bättre förståelse av vad vi borde testa och vad vi verkligen testar. En karta kan öka förståelsen för var tester finns och inte finns.
Material: Ladda ner
Video:

Från det att det agila manifestet skrevs för över 20 år sedan fram tills idag har mycket vatten runnit under broarna. Ramverk har sett dagens ljus, konsultfirmor och certifieringar har ploppat upp som svampar ur marken. Samtidigt är det tydligt att många agila transformationer i bästa fall kan beskrivas som halvhjärtade.

Har utvecklingsteam, uppdragsgivare och kunder vid det här laget så förutfattade meningar om ”agilt” att de inte längre lyssnar på vad vi egentligen försöker säga? Har agilt blivit förlegat utan att vi märkte det?

 
Video:

Borstar du tänderna lite varje dag eller riktigt ordentligt en gång om året? Frågan är förstås retorisk…men varför använder vi inte samma princip för teambuilding? Teambuilding borde alla team göra ofta, precis som tandborstning. Här får du tips på hur du kan väva in teambuilding i vardagen på ett snabbt och enkelt sätt utan facilitator, bara teamet.

 
 
 
Material: Ladda ner
Video:

I många projekt har vi krav uppifrån, eller från oss själva, på hög testtäckning. Men sover vi verkligen tryggare om natten för att vi vet att 90% av koden exekveras av våra tester?

I sin presentation berättar Adam om hur han tycker att vi borde jobba med våra automatiserade tester, vilka angreppssätt vi kan använda oss av och hur det skiljer sig mot vad kanske de flesta gör. Adam berättar också varför en sådan förändring av våra testsätt är viktig.

 

Flödesteori är välkänt och accepterat. Men när man säger "Ni skulle få mer gjort om folk hade mindre att göra" möter man ofta motstånd. Adrian presenterar några visualiseringar och analogier som brukar hjälpa honom när han ska resonera kring detta med team och ledare.

Kanske någon av dem kan hjälpa dig och dina kollegor att nå förståelsen som krävs för att omsätta flödesteori till praktik?

Material: Ladda ner
Video:

Att utveckla produkter kan vara en snårig skog av idéer. Martin ger dig tips på hur ni hittar rätt utgångspunkt med hjälp av Google Designsprint. På en vecka tar ni från problemställning till prototyp med förankring hos era kunder. Designsprintar ger en snabb och effektiv start för att hitta nya vägar framåt mot lösningar som era kunder och användare faktiskt vill ha.

 
Video:

De senaste decennierna har mängden information som läkare och sjuksköterskor behöver förstå och applicera i sin yrkesutövning ökat i en oerhörd takt. Detta är en utmaning för de institutioner som utbildar medicinsk personal. Sectra har lång erfarenhet av att utveckla mjukvara för medicinskt bruk men behoven i utbildningsvärlden är väsentligt annorlunda.

Johan ger en kort överblick över hur Sectra anpassat sin medicinska mjukvara så att den också passar in i universitetens verksamheter.

Material: Ladda ner
Video:

Agil? Eller kanske inte? Små och stora utvecklingsorganisation brottas med liknande problem och svårigheter även om kontexten kan vara radikalt olika. Vissa tekniker kan appliceras i många sammanhang, men att införa en standardiserad modell oavsett kontext är inte särskilt agilt.

Kan en annan ingång ge oss bättre förståelse om vad som borde vara vår ledstjärna?

Thomas pekar på 3 saker som han tycker är viktigare än att "bli agil".

Material: Ladda ner
Video:

Att sätta och uppnå mål är grunden för all produktivitet... eller? Vad händer om du istället tappar motivation av detaljerade mål? Hur gör du om du jobbar med en sån person? Och varför pratar vi inte mer om den skillnaden?

Förutom svar på dessa frågor kommer du få en rad verktyg för en produktiv organisation eller vardag där både målstyrda och möjlighetssökare kan blomstra tillsammans.

Video:

"We value working software over comprehensive documentation", "the value is in the conversation", "the code is the documentation", and "the tests are the documentation" are all statements you'll hear frequently as a justification for not writing documentation. And while we should all strive for self-documenting code, the code is the truth, but not the whole truth. In this talk we'll look at the importance of technical documentation, and a powerful trio of lightweight artefacts that describe what you can't get from the code.

 
 
 
Material: Ladda ner
Video:

Nya generationer ställer nya krav, som möjlighet till att jobba på distans, att egen hälsa är viktigare än jobbet t.ex. För att jobbet ska fungera i balans med individens liv behövs ett transformativt ledarskap.

Det traditionella ledarskapet har utbyte som fundament, d.v.s. du gör en sak och får en lön för det. Det transformativa ledarskapet bygger istället på att ta fram utvecklingspotential och engagemang hos medarbetarna. Men vad behövs då i ledarskapet för att skapa det och ur det öka vår förmåga att prestera? Vi får se vad vi kan lära oss av dessa djur!

Material: Ladda ner
Video:

Stressekvationen är en tankemodell för att förklara och skapa förståelse kring sambandet mellan press, komplexitet och trygghet och hur det påverkar stressnivån i en organisation eller ett team. Vad kan och bör man som ledare och medarbetare ha koll på, för att möjliggöra effektivt arbete och en hälsosam arbetsmiljö?

Material: Ladda ner
Video:

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250