Flödesteori är välkänt och accepterat. Men när man säger "Ni skulle få mer gjort om folk hade mindre att göra" möter man ofta motstånd. Adrian presenterar några visualiseringar och analogier som brukar hjälpa honom när han ska resonera kring detta med team och ledare.

Kanske någon av dem kan hjälpa dig och dina kollegor att nå förståelsen som krävs för att omsätta flödesteori till praktik?

Material: Ladda ner
Video:

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250