Läs mer!  Anmäl!  Presentationerna!

Här är ramarna för programmet på konferensdagen på DevLin2017.

Färgerna hjälper dig att hitta presentationer som kan vara särskilt intressanta för dig. Men man får ofta också intressanta insikter av ett nytt perspektiv! Om du vill läsa mer om en presentation om du klickar på dess rubrik. Du kan också titta i listan på presentationerna.

Scanna för mobilvänligversion på Eventbase
(Det finns även en app för Android och iOS.)

Kategori Röd:
 Nyttigare

Kategori Blå:
Smidigare 

Kategori Guld:
 Stabilare 

Kolumnerna i tabellen nedan visar lokal. Färgerna indikerar vilket kategori presentationen kan anses tillhöra.

Lista på presentationer och talare växer fram på konferensens huvudsida.

Lokal:

Operetten

Operan

Sonaten

08.30-08.55

Incheckning

09.00-
 

 

Konferensöppning

KEYNOTE:
Rethinking Agile Transformation
Jason Little

 

09.55
10.00-
10.25

Kaffe & mingel

10.30-
10.55
 Maximera nyttan av demos i distribuerade team
Oscar Rydberg
En kristallkula för att prioritera teknisk skuld
Adam Tornhill
Teamets resa - med mjuka värden som guide
Thom Persson
11.00-
11.25
  Agila villfarelser - vanliga missförstånd i den agila världen
Robert Gistvik
På jakt efter känsla i digitala upplevelser
Tina Dumén Blunt
Serverprovisionering med Terraform, Ansible och Packer
Marcus Ahnve
11.30-
11.55
  From known knowns to unknown unknowns – modelling a jet fighter as features and services
Pär Hammarström
Shit happens - hantera felen effektivt!
Helena Gällerdal Högfeldt
Ett första steg - Interaktiv story telling på webben
Andreas Lambrant
12.00-
12.55


Lunch & mingel
 

13.00-
 
  KEYNOTE:
Testable Architectures
Aslak Hellesøy
    
 

13.55
14.00-
14.25
Dokumentation som kod - skriv, kompilera, leverera
Peter Karlsson Zetterberg
Möt den sociala sidan av din kodbas
Adam Tornhill
 

Nu får det inte bli värre
Mattias Karlsson

14.30-
14.55
  Mob Programming  and Eliminating the Question Queue TimeWoody Zuill  
15.00-
15.25
Lean Fika
15.30-
15.55
  Estimates and NoEstimates,Is there a "One Right Way?"Woody Zuill  
16.00-
16.25
 Making Continuous Practices Work for You - The Importance of Understanding Context
Daniel Ståhl
Vad hände när vi tog bort cheferna på Spotify IT?
Viktor Cessan
 
Hantera komplex agil utveckling med anatomier och IDD
Erik Blom
16.30-
16.55
 

CLOSING THE LOOP:
Conference Summary
Jason Little

 
17:00-
18.30 ca.
Eftermingel, tilltugg och drycker

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250