Många projekt misstar organisatoriska problem för tekniska issues och behandlar därmed symptomen snarare än grundorsaken. Anledningen till detta är främst att organisationen som bygger ditt system är osynlig i koden.

Detta betyder att vi utifrån enbart koden aldrig kan avgöra om en viss modul är en produktivitetsflaskhals för fem olika team, ej heller kan vi se hur väl vår arkitektur stödjer sättet som systemet växer fram på.

I denna presentation möter du ett helt nytt sätt att se mjukvara baserat på pragmatiska analyser av versionshanteringsdata kombinerat med insikter från socialpsykologins fascinerande värld. Detta gör att vi nu kan mäta aspekter av mjukvara som vi tidigare bara spekulerat kring, som exempelvis hur väl din arkitektur stödjer teamarbetet, och vi lär oss också att Conway's lag är en stark förenkling.

Om Adam

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250