DevLin2016 - Presentationerna

Presentationerna DevLin2016

Här hittar du beskrivningar av presentationerna på konferensdagen på DevLin2016. Det finns både en kompakt lista på alla presentationer och en med innehållet presenterat direkt.

Responsives Youtube-kanal hittar du spellistan med en del av talen från DevLin2016.

Läs mer! Programmet! Anmäl! 

I den här presentationen berättar Bea om "Telia Goes Agile", ett pågående arbete som startade bland gräsrötterna och som genom självspridning nu spänner över flera affärsområden och IT-avdelningar på Telia i Sverige. Hon kommer att dela med sig av sina erfarenheter av det arbetet så här långt:

  • Ändringsstrategin som använts, nämligen "Bridges transition model" och arbetet med förändringskriterier för leveransteam
  • "Precis lagom" stöttning för förändring via samplanering, teamkartor och kompisteam
  • Experiment med organisationsmodellen Sociocracy 3.0 för att driva förbättringar tvärs teamen i en uppskalad miljö

Om Beatrice:

Bea är en gamer och högstadielärare som gjorde ett temporärt inhopp i IT-branschen för 16 års sedan och fortfarande inte har hoppat tillbaka.

Som föränddringsledare och agil coach har hon experimenterat med agila värderingar, principer och metoder av och till sedan 1999 i utveckling av både kommersiell och öppen programvara. Bea brinner särskilt för agil kravhantering, agila metoder för produktledning, förändringsledning med agile och lean samt Sociocracy 3.0. Hon arbetar nu som agil coach på Teliacompany där hon coachar team, produktägare, intressenter och ledare till att göra rätt sak rätt och snabbt.

Milstolpar, frysta krav, estimering av tid och kostnad i traditionella projekt kan få vem som helst att våndas. Tänk om man istället med hjälp av ett mindset a la lazy evaluation kunde få till en projektplan där den mest värdeskapande nyttan prioriteras framför framtagandet av en totalitär plan.

Om Jennie:

Jennie Mårtensson, agil coach med q-fokus på Omegapoint, hoppas på att inspirera till att använda lata beräkningar även i andra situationer i ett projekt än i själva kodningen av programvaran.

Video:

Measuring software performance with repeatable and accurate results is hard. The state of both the hardware and operating system can influence results. For systems running on JITTED runtimes, as well as things such as GC, further variability can be introduced due to the non-determinism.

Repeatability is vital in order to assess whether changes to application code, hardware or the software stack are beneficial or detrimental to performance.

In this talk an experienced performance tester will discuss some tips and techniques for getting reliable and repeatable data, procedures for avoiding being fooled by misleading data as well as some tools you could use for narrowing down the cause of a regression.

Om Gareth:

Gareth previously worked as a Runtime Performance Analyst at IBM for the past four years. There, he concentrated on the performance of the IBM J9 JVM, and Node.js. He was part of a team responsible for the continued performance monitoring of 6 concurrent Java releases and 4 Node.js releases spanning 14 platforms. He's recently moved to Linköping, Sweden.

Går det att arbeta när du är deprimerad? Kan du arbeta i ett team med någon som är deprimerad, till och med du själv?

Depressioner är den del av det mänskliga psyket men att prata om det och att försöka förstå varför de uppkommer ses av många som tabu. Thom berättar om sina egna erfarenheter av att leva med återkommande depressioner och hur det kan påverka din förmåga att leverera – oavsett om det är kod, kunskap eller livsglädje. Han ger också verktyg för hur du ska känna igen tecken på depressioner hos medlemmar i ditt team, ja inklusive dig själv, och hur du skulle kunna hantera en depression.

Om Thom:

Thom är konsult på Cybercom och har genom detta haft roller som mjukvaruutvecklare och agil coach på ett antal olika företag i Linköping. Innan han flyttade till Linköping var han bland annat utbildare på eftergymnasial nivå. Under senare år har han även hållit uppskattade föredrag om de introverta personlighetsdragen runtom i Sverige.

Grupper kantas av olika personligheter och olika synsätt på arbetet och arbetsgången, detta kan skapa meningsskiljaktigheter och samarbetsproblem. Genom att ändra fokus från nackdelar till fördelar kan vi skapa arbetsgrupper som samarbetar och som tar nytta av varandra på ett stärkande och optimalt sätt.

Här kommer du få en del nya verktyg och ideér för hur man kan nå effektivitet, högre produktivitet och nå fler mål genom att se gruppens styrkor.

Du får tre olika perspektiv som syftar till att öka autonomi hos personerna, att öka förståelsen för samspelet i gruppen och som ett resultat av detta även skapa produktiva resultat.

Du kommer också att få med dig konkreta ideér och verktyg som är lätta att använda i ditt eget arbete.


Om Kristina:

Kristina har en bakgrund som både personalansvarig för mindre företag och ledare i flera ungdomsföreningar. Kunskapen och intresset för grupper, motivation och individens bästa har genom åren byggts på och avslutades nyligen med en examen inom kognitiv neurovetenskap och en beslutsamhet att använda vetenskapliga metoder för att förbättra situationen för människor i omgivningen.

Ulf berättar om sina erfarenheter av att bygga upp en utvecklingsorganisation med fem orter. Du får veta mer om vad som behöver finnas på plats innan arbetet blir distribuerat, hur man kan organisera och hur man får alla att arbeta mot gemensamma mål.

Om Ulf:

Ulf Eriksson arbetar som produktchef på ReQtest, Sveriges ledande verktyg för test och kravhantering. Han har skrivit flera böcker och massor av bloggposter om kravhantering och test.

Definitionen av begreppt agil är "vig, lättrörlig, smidig, snabb". Denna definition kan te sig omöjlig att uppnå för många individer och organisationer. Därför föreslår jag en uppdatering av begreppet agil utifrån vad jag har sett definierar en verkligt agil organisation och individerna där. Jag beskriver också hur vi känner igen en sådan organisation och vad vi kan göra i de organisationer som är långt därifrån. Ska vi ge upp, eller går det att förändra?

Om Ulrika:

Ulrika Park är konsult på Frontit och produktledare inom digitala tjänster. Hon har verkat ca 20 år i gränslandet mellan IT och marknad i roller som systemutvecklare, kravare, produktägare, scrummaster, processchef mm. Sedan 2005 har hon aktivt verkat inom det agila communityt för att utveckla attityder och arbetssätt.

Ett tjockt och oföränderligt dokument, fyllt med en massa definitioner av testtermer och annat trams, som ingen någonsin läser, är inte en effektiv teststrategi. Likväl är det avgörande att ha en bra strategi för att testningen i projektet eller teamet ska ge värdefull information om produkten. Johan kommer i den här sessionen att berätta om hur han arbetar med agila teststrategier och en modell för att bryta ner och visualisera dem, så att de blir synliga, användbara och kända för alla intressenter.

Om Johan:

Johan Jonasson arbetar som konsultchef, testkonsult, utbildare och coach i Linköping med omnejd och har över 10 års erfarenhet av mjukvarutestning i en lång rad olika branscher och organisationer. Han är medgrundare av House of Test, en multinationell konsultfirma som uteslutande specialiserar sig på att erbjuda kontext-drivna testtjänster och utbildningar. Johan är en flitig talare på både nationella och internationella utvecklarkonferenser och är och en av organisatörerna bakom Let's Test, Europas främsta konferens dedikerad till kontext-driven mjukvarutestning. Johan är också engagerad i ett antal ideella verksamheter som syftar till att främja utvecklingen av mjukvarutestning som profession, bland annat det Linköpingsbaserade EAST-nätverket och det amerikanska Association for Software Testing (AST) där han agerar assisterande instruktör för föreningens kursprogram för Black Box Software Testing.

Legacy code is valuable code that we’re afraid to change. Surviving legacy code feels more like craft than it does like engineering: we face difficult tradeoffs; we have to make decisions with little (or no!) information; and it forces us to invest time, energy, and money with a forecast of benefits that most people would consider a fantasy. The big strategies are important and easy to understand, but when we start actually doing the work of changing legacy code, we can become distracted by hundreds of little choices. Rather than discuss the big strategies, I’d like to share some microtechniques that help me make those little choices in order to survive working in legacy code.

About J.B:

J. B. (Joe) Rainsberger is one of the "second wave" of TDD practitioners: he learned directly from the pioneers of the field. His book, JUnit Recipes, was the standard for over a decade for Java programmers who wanted to do what we today call developer testing or programmer testing. He has taught thousands of programmers around the world to bring high discipline to their work for well over a decade.

Not "just a programmer", J. B. has taught people how to manage the never-ending onslaught of work, figure out how to adopt new working practices chaos-free, understand and even grow to respect their most annoying co-workers, find the time and energy to improve as though finding loose change in the couch cushions, turn their dreary day job into a Dream Job–even how he enjoyed his first retirement from age 34 to 40! Software, life. Agile, not Agile. He's up for anything.

En bra visualisering är ett fantastisk starkt verktyg för att till exempel skapa transparens, göra process och arbetsflöden tydliga, synliggöra kommande, pågående och avklarat arbete, blotta flaskhalsar och problem, förändra beteenden och allmänt göra det dagliga mötet roligare. Jimmy Janlén, Agil Coach på Crisp, med erfarenhet från bland annat Spotify och Plain Vanilla på Island kommer dela med sig av minst 40 visualiseringsexempel som stärker och frigör teamet.

Om Jimmy:

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250