DevLin2016 - Presentationerna

Presentationerna DevLin2016

Här hittar du beskrivningar av presentationerna på konferensdagen på DevLin2016. Det finns både en kompakt lista på alla presentationer och en med innehållet presenterat direkt.

Responsives Youtube-kanal hittar du spellistan med en del av talen från DevLin2016.

Läs mer! Programmet! Anmäl! 

Människor är sociala varelser. Våra hjärnor är programmerade och finslipade för att hantera sociala situationer – och känna igen mönster och beteenden som hotar vår sociala status. Mekanismerna är så starka att de kan jämföras med fysiskt våld, sömnsvårighet och svår ångest. Men vad har det att göra med projektledning och agil produktutveckling?

Om Magnus:

En komplex produkt/service med många beroenden och beröringsytor behöver stöd av en genomtänkt samarbetsstruktur för prioritering och nedbrytning av behov till sprint ready stories (a.k.a backlog refinement (Scrum), release planning (XP) eller big room planning (SAFe). Jag kommer att berätta om vanliga problem utifrån mina egna erfarenheter och exemplifiera med hur de har lösts i verkligheten genom att berätta om riktiga ”case”. 

Om Håkan:

Håkan har arbetat som coach i över 10 år. Förutom Agile/Scrum Master-certifiering och Lean Leader-utbildning har han en magister examen i Checmical/Administrative Science. Håkan är också certifierad IT-arkitekt och har Lean Six Sigma Black Belt. Han fokuserar på att leda och coacha team till att etablera strukturer för ökad kvalitet och produktivitet. Under sin karriär har Håkan också fått stor erfarenhet av samarbete över kulturgränserna.

Video:

Hur skapar vi en gemensam helhetsbild samtidigt som vi kontinuerligt jobbar med uppdelade stories? Genom att dela en grundläggande förståelse för värdet vi ska skapa i helheten kan vi också bättre förstå hur delarna ska bidra. Jag kommer visa på hur man kan använda visuella verktyg för att skapa berättelser som engagerar.

Vi tittar på exempel på hur man har jobbat med visuella berättelser av olika slag för att teamet och projektet skall ha en gemensam bild. Vi tittar också på projekt där man har använt visuella verktyg för att kommunicera verksamhetens övergripande målbild till utvecklingsprojektet.

Om Åsa:

Utvecklingsteam vill generera kundnytta snabbt och effektivt. Driftsorganisationen skall garantera IT-säkerhet, fungera för alla befintliga och nya system samt hålla nere kostnaderna. Bådas vill företagets bästa, men när uppgiften och ansvaret skiljer sig så mycket åt är det inte så konstigt att det förekommer en hel del friktion dem emellan 
Jag vill presentera ett sätt att smörja upp detta område genom att introducera ett mellanlager vars ansvarsområde är produktivitet. En enkel livscykelmodell för driftsteknik får ni med på köpet!

Om Andreas:

Andreas blickar framåt, bakåt och åt sidorna, inget undgår hans granskande blick när det kommer till systemutveckling. Han söker nämligen efter nya sätt att samarbeta och bli effektivare. Genom att gå till botten med allt ifrån process till teknik och genom att låna från andra områden kan han väva ihop nya intressanta tankar och synsätt. Fråga honom t ex om grupparbete och rockband. Eller varför inte lära dig mer om hur du kan bli en spelande coach. 

Hittills har ingen lyckats bygga ett program som ingen kan göra misstag i eller utan buggar, så vi måste lära oss att hantera det på ett bra sätt. I stället för att dina användare ska känna sig dåliga eller arga när din mjukvara inte fungerar, finns det mycket du kan göra för att mildra den dåliga stämningen. Med hjälp av psykologi, lite smart kod, tester på rätt ställe och support processer kan vi få användare att känna att vi har hjälpt dem i stället för att de ska känna att vi har en dålig applikation.

Om Oscar:

TDD är inte så lätt, det kräver en hel del övning. Varför ska man då lägga ner den energin? Hur kan den kod vi lever i bli bättre av en massa enhetstester? Viktigast är väl ändå att vi gör en bra design innan vi börjar testdriva våra minsta beståndsdelar?

Den här presentationen handlar om att få bättre design med mindre designarbete i förväg. Rätt använt ger TDD och mocks både bättre design med mindre upfront-design, bättre gränssnitt mellan enheter och inte minst, tidigare återkoppling genom möjligheten att demonstrera funktion efter bara några TDD-cykler.

Om Thomas:

Thomas är CTO på Responsive och drivs av att hjälpa andra och tillsammans med dom göra nya insikter. Han har många års erfarenheter av att coacha utvecklingsteam och -organisationer till storverk, nya arbetsätt och en ny arbetssituation med hjälp av bland annat tankar och tekniker från Agile och Lean. Han programmerar fortfarande, både på fritiden och då och då tillsammans med kundernas programmerare. Övertygad om att TDD är en av programmerarens väsentligaste färdigheter har han presenterat och utbildat i ämnet i många år.

Task switching utarmar vår hjärnenergi. Samtidigt kan vi och vår omgivning komma på ett nästan oändligt antal värdeskapande arbetsuppgifter åt oss. Monotasking är en metod som ökar din produktivitet genom att minska antalet potentiella uppgifter. Metoden stödjer sig på forskning och den hjälper dig att prioritera och fokusera på ett både enkelt och lättbegripligt sätt.

Om Staffan:

De senaste åren har de agila coacherna invaderat många utvecklingsorganisationer och bidragit med en rad nyttigheter när det kommer till processer och att arbeta effektivt. Dock upplever många utvecklare att de tekniska aspekterna kommit i andra hand, de får helt enkelt inte samma stöd när det kommer till att skriva kod och designa mjukvara Och detta trots att stinkande, rutten kod är lika svårförvaltad även om den utvecklats i en puristisk Scrum-värld dikterad och välsignad av självaste Jeff Sutherland.

Med utgångspunkt i de tolv XP-principerna beskriver Tobias vad teknisk coaching är, varför ni borde göra det och hur ni kan komma igång med hjälp av mobbprogrammering.

Om Tobias:

DevOps, är det något som den tekniska delen av företag ägnar sig åt? Ja, kanske. Det är lite orättvist anser Ola. Om nu 'dev' och 'ops' kan samsas, då är det inte mer än rätt att 'business' ska få vara med också. I detta tal lanseras BoDops, Business Oriented Devops, ett angreppssätt som knyter ihop drift och utveckling med hjälp av affären. Vi pratar tekniker, praxis och förklarar hur DevOps kan se ut med exempel från vardagen.

Om Ola:

Enkelhet, kommunikation, återkoppling, mod och respekt. Oavsett om det gäller programmering, företagsbyggande, engagemang i agila föreningar eller föreläsningar så lyser XP’s värderingar igenom i allt som Ola tar sig an. Trots att han skrivit bok, gör podcasten Väg74 och föreläser flitigt både i Sverige och internationellt så är det i diskussioner som Ola känner sig riktigt hemma. Med ständigt lärande som mål diskuterar han entusiastisk med både agila noviser och de mest erfarna rävarna om allt som rör systemutveckling och förutsättningarna runt det. Missa inte chansen att hamna i ett samtal med honom någon gång under dagen.

Hur skulle du beskriva vad som utmärker en bra testare? Vad är det som gör att många organisationer fortfarande väljer att ha dedikerade testare i agila team, hellre än göra testansvaret gemensamt för alla i teamet? Testning, oavsett om man har det som bisyssla eller huvudsaklig expertis, är en mångfacetterad uppgift som kräver att man besitter många olika egenskaper och färdigheter för att det ska bli en effektiv och värdefull aktivitet som går bortom "kolla så att det fungerar". Johan kommer i den här sessionen att ge sin syn på några av en testares viktigaste egenskaper och hur man som organisation kultiverar dessa färdigheter och anställer rätt personer för uppgiften.

Om Johan

Johan Jonasson arbetar som konsultchef, testkonsult, utbildare och coach i Linköping med omnejd och har över 10 års erfarenhet av mjukvarutestning i en lång rad olika branscher och organisationer. Han är medgrundare av House of Test, en multinationell konsultfirma som uteslutande specialiserar sig på att erbjuda kontext-drivna testtjänster och utbildningar. Johan är en flitig talare på både nationella och internationella utvecklarkonferenser och är och en av organisatörerna bakom Let's Test, Europas främsta konferens dedikerad till kontext-driven mjukvarutestning. Johan är också engagerad i ett antal ideella verksamheter som syftar till att främja utvecklingen av mjukvarutestning som profession, bland annat det Linköpingsbaserade EAST-nätverket och det amerikanska Association for Software Testing (AST) där han agerar assisterande instruktör för föreningens kursprogram för Black Box Software Testing.

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250