tech@devlin2022

Här hittar du alla presentationer på DevLin2022 som på något sätt har tekniskt innehåll.

Läs mer Anmäl Alla presentationer

 • Fredrik Medley: Långsamma byggen skapar kontextswitching, lös det med ett distribuerat byggsystem

  I takt med att ens kodbas växer så ökar tiden utvecklare får vänta på byggsystemet. Detta leder till konstanta context-switchar för utvecklarna och är en mardröm för utvecklarupplevelsen.

  För att hålla uppe utvecklarupplevelsen trots en växande kodbas med fler utvecklare så behövs snabb och reproducerbar kompilering och testning. Både på utvecklarnas egna maskiner och i CI-systemet.

  Fredrik berättar om hur Meroton arbetar med byggsystemet Bazel från Google i kombination med Buildbarn för Remote Execution. Tekniken parallelliserar bygg- och testarbetena på tusentals CPUer, så att återkopplingstiden blir minimal. Hur bygger man en kedja med snabb återkoppling och hög tillförlitlighet? Reproducerbarhet, skalbarhet och enkelhet är nyckelspelare.

  Material: Ladda ner
  Video:
 • INSTÄLLD! Adam Sernheim : Trygghetsskapande tester

  I många projekt har vi krav uppifrån, eller från oss själva, på hög testtäckning. Men sover vi verkligen tryggare om natten för att vi vet att 90% av koden exekveras av våra tester?

  I sin presentation berättar Adam om hur han tycker att vi borde jobba med våra automatiserade tester, vilka angreppssätt vi kan använda oss av och hur det skiljer sig mot vad kanske de flesta gör. Adam berättar också varför en sådan förändring av våra testsätt är viktig.

   
 • Johan Larsson : Hur vi tog oss till molnet

  De senaste decennierna har mängden information som läkare och sjuksköterskor behöver förstå och applicera i sin yrkesutövning ökat i en oerhörd takt. Detta är en utmaning för de institutioner som utbildar medicinsk personal. Sectra har lång erfarenhet av att utveckla mjukvara för medicinskt bruk men behoven i utbildningsvärlden är väsentligt annorlunda.

  Johan ger en kort överblick över hur Sectra anpassat sin medicinska mjukvara så att den också passar in i universitetens verksamheter.

  Material: Ladda ner
  Video:
 • Marcus Ahnve : Din webbapplikation är en funktion

  MVC är en bra abstraktion om man bygger desktop-applikationer med långlivade objekt. Det är mindre praktiskt till webbapplikationer då man kommer att skapa upp en mängd objekt för att några millisekunder senare lämna över dem för garbage collection. Vad finns det för alternativ? Kanske ett funktionsorienterat tankesätt?
   
  Marcus visar hur det går till att bygga en funktionell webbapplikation med praktiska kodexempel i Kotlin och HTTP4K.
  Koden från live-kodningen finns på github.
   
  Material: Ladda ner
  Video:
 • Per Böhlin : MicroVM:ar för automattestning av infrastruktur som kod

  Med microVM-teknologi kan man billigt och enkelt skapa och återställa noder och skapa grunden för automatiserad testning av infrastrukturskod genom att undvika de flaskhalsar som dedikerade fysiska testmiljöer ger och overheaden vid vanlig virtualisering.

  Virtualiseringstekniken har förändrats av molntjänsternas strävan att tillhandahålla kortlivade beräkningstjänster. Firecracker är en microVM-teknologi skapad av personer från Amazon Web Service och som används i AWS Lambda och AWS Fargate. Samma teknologi finns tillgänglig att köra själv.

  Per berättar om hur SyntheticMR använder Firecracker med Ignite för automatisk funktionstestning av infrastrukturskod på systemnivå och når oerhört snabb återkoppling i testloopen.

  Material: Ladda ner
  Video:
 • Simon Brown : Diagrams as code 2.0

  Diagrams as code is becoming a popular way to diagram software architecture, particularly for long-lived high-level documentation. You write the diagram source in a text-based domain specific language (e.g. PlantUML or Mermaid) or a programming language, and render diagrams using web-based or command line tooling.

  The benefits are well understood – writing the diagram source as text allows for easy integration into software development practices and toolchains, plus the automatic layout facilities allow authors to focus on content.

  The problem with this approach is that it's easy for diagrams to get out of sync. Enter "diagrams as code 2.0" — a way to define a model of our software architecture and the views that we'd like to see, ultimately resulting in a consistent set of diagrams that are generated for us.

  Video:

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250