Att våga fråga och att aktivt lyssna är nycklar för ett inkluderande ledarskap. I en inkluderande miljö kommer de bästa idéerna att höras och tas tillvara. Därmed genereras också det allra bästa resultatet.
Erica pekar på konkreta situationer som kan visa hur inkluderande din miljö är och ger tips på hur du själv kan bidra till att den blir än mer inkluderande.
 
Material: Ladda ner
Video:

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250