people@devlin2022

Här hittar du alla presentationer på DevLin2022 som på något sätt handlar om människor.

Läs mer Anmäl Alla presentationer

 • Erica Dahlberg : Inkluderande ledarskap

  Att våga fråga och att aktivt lyssna är nycklar för ett inkluderande ledarskap. I en inkluderande miljö kommer de bästa idéerna att höras och tas tillvara. Därmed genereras också det allra bästa resultatet.
  Erica pekar på konkreta situationer som kan visa hur inkluderande din miljö är och ger tips på hur du själv kan bidra till att den blir än mer inkluderande.
   
  Material: Ladda ner
  Video:
 • Erik Brickarp : Produktiv utan mål

  Att sätta och uppnå mål är grunden för all produktivitet... eller? Vad händer om du istället tappar motivation av detaljerade mål? Hur gör du om du jobbar med en sån person? Och varför pratar vi inte mer om den skillnaden?

  Förutom svar på dessa frågor kommer du få en rad verktyg för en produktiv organisation eller vardag där både målstyrda och möjlighetssökare kan blomstra tillsammans.

  Video:
 • Johan Jacobsson : Teambuilding - en tugga om dagen

  Borstar du tänderna lite varje dag eller riktigt ordentligt en gång om året? Frågan är förstås retorisk…men varför använder vi inte samma princip för teambuilding? Teambuilding borde alla team göra ofta, precis som tandborstning. Här får du tips på hur du kan väva in teambuilding i vardagen på ett snabbt och enkelt sätt utan facilitator, bara teamet.

   
   
   
  Material: Ladda ner
  Video:
 • Kristina Boström : Elefanter, giraffer och apor – tre perspektiv på ledarskap

  Nya generationer ställer nya krav, som möjlighet till att jobba på distans, att egen hälsa är viktigare än jobbet t.ex. För att jobbet ska fungera i balans med individens liv behövs ett transformativt ledarskap.

  Det traditionella ledarskapet har utbyte som fundament, d.v.s. du gör en sak och får en lön för det. Det transformativa ledarskapet bygger istället på att ta fram utvecklingspotential och engagemang hos medarbetarna. Men vad behövs då i ledarskapet för att skapa det och ur det öka vår förmåga att prestera? Vi får se vad vi kan lära oss av dessa djur!

  Material: Ladda ner
  Video:
 • Kristina Swenningsson : Tygla hjärnan för ökad innovation

  Din hjärna är ”lat” och fattar ofta energibesparande beslut åt dig som inte alltid är gynnsamma. Vi gillar snabba lösningar, kortsiktiga belöningar och vi ogillar att ta risker. I våra möten och diskussioner blir resultatet av det ofta
  • ”andra” håller sig inte till ämnet
  • det som vi uppfattade att vi bestämde blir inte gjort
  • förslag bemöts med ”det fungerar inte – det har vi redan testat”
  Kristina presenterar en enkel, forskningsbaserad och beprövad metod för kreativa möten som är skalbar. Genom att använda den får du effektivare möten som stimulerar till nya lösningar och därigenom ökad innovationsförmåga.
   
  Material: Ladda ner
  Video:
 • Marcus Lagré : Stressekvationen

  Stressekvationen är en tankemodell för att förklara och skapa förståelse kring sambandet mellan press, komplexitet och trygghet och hur det påverkar stressnivån i en organisation eller ett team. Vad kan och bör man som ledare och medarbetare ha koll på, för att möjliggöra effektivt arbete och en hälsosam arbetsmiljö?

  Material: Ladda ner
  Video:
 • Ola Berg : Kan jag, vill jag, törs jag?

  Vilka psykologiska faktorer måste vara på plats för att självledarskap ska fungera?  Det kan vara lätt att tänka sig att vissa är födda till det. Medan andra är sämre på att stiga fram och ta ansvar.

  Men självledarskap beror mycket på vilka stöttande faktorer som finns i omgivningen.

  Så hur skapar vi en miljö där både individers och teams självledarskap kan blomstra?

  Video:

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250