DevLin2017 - Presentationerna

Här hittar du beskrivningar av presentationerna på konferensdagen på DevLin2017.

Responsives Youtube-kanal hittar du spellistan med alla tal från DevLin2017.

Video:

Helena kommer att berätta om erfarenheter från felhantering i en storskalig systemutvecklingskontext där agil struktur existerar. Hur ändrade vi det så att det blev mer effektivt? Är det självklart att teamen ska rätta sina egna fel?

Läs mer: Shit happens - hantera felen effektivt! : Helena Gällerdal Högfeldt

Video:

Att få ett team att fungera bra ihop sker inte per automatik, utan det krävs att teamet jobbar aktivt med detta. I de senaste teamen jag jobbat i har vi fokuserat på de mjuka värdena och att skapa trygghet i teamet.

Läs mer: Teamets resa - med mjuka värden som guide : Thom Persson

Video:

Idag är många utvecklingsteam, produktägare och kundrepresentanter distribuerade och sitter inte på samma plats. När det är dags för teamet att dema innebär det stora utmaningar: hur får man alla att fokusera och ge värdefull feedback när man inte är i samma rum?

Läs mer: Maximera nyttan av demos i distribuerade team : Oscar Rydberg

Video:

We have 10 years of data that describes why organizations struggle with Agile. Centralizing project management didn’t help us understand what’s going on with our projects. Centralizing HR didn’t engage our employees. Centralizing our process improvement group didn’t improve anything.

Läs mer: KEYNOTE: Rethinking Agile Transformation : Jason Little

The software industry is not a single, homogeneous thing, and not all software is alike. The nature and the context of each individual software project dictates how continuous practices can be applied in each case, and the extent to which they are applicable in the first place.

Läs mer: Making Continuous Practices Work for You - The Importance of Understanding Context : Daniel Ståhl

Video:

Intern IT på Spotify hade under flera år varit eftersatt från ett bemannings- och tekniskt perspektiv. När Spotify för några år sen beslöt sig för att skala IT-triben från 25 personer till 75 så insåg vi att Spotifys organisationsmodell lägger på för många formella ledarroller och att vi behövde tänka om. Allt detta hände också i en tid då teammedlemmarna ifrågasatte varför vi hade chapter leads (personalchefer).

Läs mer: Vad hände när vi tog bort cheferna på Spotify IT? : Viktor Cessan

Video:

Tänk om du fick möjlighet att slänga en blick i en kristallkula för just ditt mjukvaruprojekt. Denna kristallkula skulle omedelbart berätta var din största tekniska skuld finns, vilka delar av din kodbas som riskerar drabbas av defekter, och dessutom svara på hur väl din utvecklingsorganisation passar systemets arkitektur.

Läs mer: En kristallkula för att prioritera teknisk skuld : Adam Tornhill

Hur upprätthåller du kvalité samtidigt som man skapar nya funktioner? Vi lyckades med enkla metoder drastiskt förbättra kvalitén i vår produkt. Det gjordes samtidigt som vi fortsatte att leverera ny funktionalitet och dessutom utökade antalet team som jobbade i samma kodbas. Jag delar med mig av några konkreta tips.

Läs mer: Nu får det inte bli värre : Mattias Karlsson

Waiting is one of the "lean wastes". In manufacturing much of a product's lead time is spent waiting. It's easy to see on an assembly line. Where is the waste of waiting hiding in Software Development?

Läs mer: CENTER STAGE: Mob Programming and Eliminating the Question Queue Time : Woody Zuill

Video:

Automated tests and executable specifications can only work with software that has a testable architecture.
A testable architecture enables fast and reliable tests that are easy to write, execute and maintain. Many organisations have the opposite - slow and unreliable tests that are difficult to write and expensive to maintain.

Läs mer: KEYNOTE: Testable Architectures : Aslak Hellesøy

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250