Helena kommer att berätta om erfarenheter från felhantering i en storskalig systemutvecklingskontext där agil struktur existerar. Hur ändrade vi det så att det blev mer effektivt? Är det självklart att teamen ska rätta sina egna fel?

Om Helena

Helena har en lång bakgrund från Ericssons forskning och utveckling (R&D). Under 18 år har fokus funnits inom verksamhetsutveckling, användbarhetsfrågor, projektledning, agil coachning, chefskap, kompetensfrågor, HR, karriärplanering, förändringsledning av t.ex. agilt/lean arbetssätt för 4G-utveckling m.m. Hon har en mycket god förståelse för hela systemutvecklingskedjan, från idé till underhåll. Hon har även mycket kunskap kring att utveckla system genom distribuerade team världen över. Under ett par år var hon ansvarig för felhantering för en del av produkten i 4G.

Video:

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250