DevLin2017 - Presentationerna

Här hittar du beskrivningar av presentationerna på konferensdagen på DevLin2017.

Responsives Youtube-kanal hittar du spellistan med alla tal från DevLin2017.

Video:

Tänk om du fick möjlighet att slänga en blick i en kristallkula för just ditt mjukvaruprojekt. Denna kristallkula skulle omedelbart berätta var din största tekniska skuld finns, vilka delar av din kodbas som riskerar drabbas av defekter, och dessutom svara på hur väl din utvecklingsorganisation passar systemets arkitektur.

Läs mer: En kristallkula för att prioritera teknisk skuld : Adam Tornhill

Integration Driven Development (IDD) är en metod för optimal planering av komplex systemutveckling, för att möjliggöra tidig testning av det integrerade systemet. System- och integrationsanatomier är en visuell metod för ökad systemförståelse, mer självstyrande team och ökat engagemang i projektet.

Läs mer: Hantera komplex agil utveckling med anatomier och IDD : Erik Blom

Video:

Idag är många utvecklingsteam, produktägare och kundrepresentanter distribuerade och sitter inte på samma plats. När det är dags för teamet att dema innebär det stora utmaningar: hur får man alla att fokusera och ge värdefull feedback när man inte är i samma rum?

Läs mer: Maximera nyttan av demos i distribuerade team : Oscar Rydberg

Video:

Intern IT på Spotify hade under flera år varit eftersatt från ett bemannings- och tekniskt perspektiv. När Spotify för några år sen beslöt sig för att skala IT-triben från 25 personer till 75 så insåg vi att Spotifys organisationsmodell lägger på för många formella ledarroller och att vi behövde tänka om. Allt detta hände också i en tid då teammedlemmarna ifrågasatte varför vi hade chapter leads (personalchefer).

Läs mer: Vad hände när vi tog bort cheferna på Spotify IT? : Viktor Cessan

Många projekt misstar organisatoriska problem för tekniska issues och behandlar därmed symptomen snarare än grundorsaken. Anledningen till detta är främst att organisationen som bygger ditt system är osynlig i koden.

Läs mer: Möt den sociala sidan av din kodbas : Adam Tornhill

Video:

We have 10 years of data that describes why organizations struggle with Agile. Centralizing project management didn’t help us understand what’s going on with our projects. Centralizing HR didn’t engage our employees. Centralizing our process improvement group didn’t improve anything.

Läs mer: KEYNOTE: Rethinking Agile Transformation : Jason Little

Waiting is one of the "lean wastes". In manufacturing much of a product's lead time is spent waiting. It's easy to see on an assembly line. Where is the waste of waiting hiding in Software Development?

Läs mer: CENTER STAGE: Mob Programming and Eliminating the Question Queue Time : Woody Zuill

Hur upprätthåller du kvalité samtidigt som man skapar nya funktioner? Vi lyckades med enkla metoder drastiskt förbättra kvalitén i vår produkt. Det gjordes samtidigt som vi fortsatte att leverera ny funktionalitet och dessutom utökade antalet team som jobbade i samma kodbas. Jag delar med mig av några konkreta tips.

Läs mer: Nu får det inte bli värre : Mattias Karlsson

Video:

Att få ett team att fungera bra ihop sker inte per automatik, utan det krävs att teamet jobbar aktivt med detta. I de senaste teamen jag jobbat i har vi fokuserat på de mjuka värdena och att skapa trygghet i teamet.

Läs mer: Teamets resa - med mjuka värden som guide : Thom Persson

Video:

Automated tests and executable specifications can only work with software that has a testable architecture.
A testable architecture enables fast and reliable tests that are easy to write, execute and maintain. Many organisations have the opposite - slow and unreliable tests that are difficult to write and expensive to maintain.

Läs mer: KEYNOTE: Testable Architectures : Aslak Hellesøy

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250