Presentationerna DevLin2023

Här hittar du beskrivningar av hittills annonserade presentationer på konferensdagen på DevLin2023. Du kan se dom som lista eller med bild och beskrivning.

Läs mer! Anmäl! Programmet!

magnus nordEn reflektion kring premisser för förutsägbarhet inom mjukvaruutveckling. Varför är till exempel psykologisk trygghet och relativa estimat viktiga för att hantera osäkerhet med självförtroende? Och varför är vi så dåliga på det?

robert gistvikI den här interaktiva sessionen kommer du att få jobba med ditt individuella mål och få reda på om ditt mål verkligen är målet du borde ha. Du kommer att uppleva vad som händer när du nått ditt mål, få insikter om vad det är som driver dig och vad det egentligen är du vill göra genom inre visualiseringar över vad ditt mål faktiskt består av. Med dig hem får du även verktyg för att kunna göra den här övningen om och om igen på egen hand.

Denna session kommer inte att spelas in och kan endast upplevas på plats.

Om du vill vara extra förberedd (OBS! Inget krav) - tänk ut ett mål du har och en specifik situation du skulle hamna i när målet är uppfyllt.

claresudbery 500x500When teams work well together, this can have a considerable impact on the quality of the software they deliver. But how can we help this to happen? Ensemble working – aka “mob programming” - is a powerful technique where, as Woody Zuill puts it, “All the brilliant minds [are] working together on the same thing, at the same time, in the same space, and at the same computer.”

Ensemble work maximises learning and collaboration, obliterates context switching and is particularly useful when onboarding new team members or embarking on a new project. Some teams work like this all the time, others only as the need arises. Like most powerful techniques, it’s a skill you need to learn. There are many things you can do to enhance its effectivity, and until you’ve experienced a well performing ensemble you might struggle to understand just how much impact it can have.

This talk examines the benefits in detail. Clare explains how she teaches the technique to new teams, and describes why it is her approach of choice in many different situations.

mikael lawebyI alla sammanhang där vi samarbetar, t.ex i olika former av arbetsgrupper och team, är god kommunikation förstås centralt för smidigt och effektivt samarbete. Genom att fördjupa din förståelse för tydlig kommunikation, kommer du att kunna skapa en arbetsmiljö som genomsyras av engagemang och produktivitet, vilket i sin tur kommer att öka arbetsgruppens prestation och trivsel.

stefan sandbergBilindustrin har länge haft ett fokus på att utveckla, programmera och testa elektronikenheter. Ökningen av mängden mjukvarufunktioner i bilar och en önskan att kunna påbörja mjukvaruutveckling och test tidigt gör att detta fokus har skiftat mot att börja utveckla och testa mjukvara innan man har någon hårdvara att testa på.

Hur kan man göra detta och vad ska man tänka på om man vill göra system och integrationstester tidigare utan tillgång till hårdvara? Finns det några fördelar med att testa tidigt och finns det något som kan göra omställningen lättare?

erik narbyPersoner och organisationer tenderar att fatta beslut baserade på gamla vanor och intuition, ofta mot bättre vetande. Varför är det så svårt för många organisationer att fatta beslut baserade på principer och fakta när dessa går emot magkänsla och ryggmärgsreflexer? Jag kommer att prata om exempel på sådana situationer, förmodligen med ganska stor igenkänningsfaktor, och om vad en gammal humorsketch har med agila metoder och organisationsförändringar att göra. Kanske kan humor vara ett vapen mot dåligt underbyggda beslut?

I en värld där mjukvarusystem ständigt blir mer sammankopplade och komplexa, blir behovet av effektiv övervakning och felsökning genom observerbarhet alltmer kritiskt för att säkerställa systemens pålitlighet, prestanda och tillföra kunskap om systemets användning.

Marcus ger en inblick i grunderna i begreppet observerbarhet och hur man kan använda ramverket OpenTelemetry inom en stor utvecklingsorganisation över flera utvecklingssajter. 

kristian carlssonHur ska test se ut i en DevOps-model i praktiken? Är allt automatisk? Behövs testare?

Kristian och Peter berättar om sina erfarenheter och tankar om test i praktiken, hur man kan effektivisera testning genom nya verktyg och tekniker, hur olika former av Analytics kan bli ett kraftfullt testverktyg i DevOps och hur det påverkar testarens roll framåt.

Medtalare är Peter Paunonen.

peter paunonen

oscar rydbergAtt leverera ny mjukvara i hög takt med väldigt bra kvalitet är ett mål dit vi alla vill nå. Men hur gör man för att lyckas ha bra kvalitet tillsammans med den höga releasetakten? Konceptet Progressive Delivery är en av pusselbitarna man kan använda för att eventuella problem ska drabba så få användare som möjligt samtidigt som man levererar i hög takt i en molnbaserad miljö.

pontus warnestal headshotI takt med att den största hypen kring AI börjar sansa sig är det dags att titta på hur AI-drivna tjänster faktiskt bör fungera och skapa långsiktigt värde i verksamheter. Genom att utgå ifrån användarupplevelse och verksamhetseffekt kan vi designa och utveckla bättre AI-lösningar.

Principerna bakom människo-centrerad design ökar våra möjligheter att bygga lösningar som stärker mänsklig förmåga och expertis, gör systemen lätta att förstå och bidrar till värdeskapande i våra verksamheter. Det kan också synliggöra etisk användning av AI och data-drivna tjänster genom att utgå ifrån människorna i verksamheten. I den här presentationen exemplifierar Pontus designmetoder för att designa AI-stött expertarbete inom akutsjukvården.

erik brickarpI ett företag finns det en mängd ledare; kanske är du en av dem, kanske är du rent av en utan att veta eller så kanske du vill bli en... Det luriga är dock att till och med utpekade ledare ofta saknar en tydlig förklaring på vad de förväntas göra. Så i den här sessionen kommer jag hjälpa dig förstå hur du GÖR ledarskap samt hur du får tid att vara ledare när dina övriga uppgifter fortfarande ligger på ditt bord. Vi börjar med en gul hjälm och slutar med din röst.

per bohlinI denna session presenterar Per olika tankemodeller för riskanalys, beslutsfattande och designprinciper för mjukvaruarkitektur. Han resonerar också om hur strategin bör ändras över projektets livslängd och baserat på produktens mognad.

andreas sjodin hallstrandMånga aspekter av datadriven machine learning-utveckling utmanar det vi tror vi vet om utveckling, t.ex agila arbetssätt. De kan inte heller lösas med metodik från traditionell utveckling. Till synes oundvikliga långa iterationscykler och tillfällen då utvecklare själva har svårt att påverka avhandlas; möjliga framtidslösningar och utsikter följer därpå!

joakim ekbladLåt inte cyber-säkerhet bli en käpp i framhjulet för ert agila arbetssätt. Betrakta dessa aktiviteter och arbetsmoment som vilken test-driven utveckling som helst. Vi tar en dialog om var SAST, DAST och andra fräna förkortningar kan passa in i ett agilt arbetsflöde.

daniel westerHögpresterande team är ingen självklarhet i en organisation. Men hur skapar du egentligen framgångsrika team? Vi kommer att utforska och dela exempel på hur organisationer kan öka lönsamheten genom fokus på att stärka relationerna inom team och hela organisationen. Resultatet bli ökad leveranskapacitet, ökad effektfullhet och minskad personalomsättning.

thomas nilefalkEn tillbakablick på programvaruutvecklingens historik blir bakgrund till ett resonemang om vilken syn vi själva och våra organisationer haft på rollen som programmerare/utvecklare genom decennierna, vilka ansvar det implicerat och vilka resultat det fått. Vilken roll och anseende vill vi ha? Vad skiljer arbetare, konstnär och ingenjör? Vad innebär det att vara ingenjör i vår bransch? Och hur borde vi agera om vi vill vara mer ingenjörsmässiga?

marcus lagreAgilt arbetssätt har inte alltid funnits. Även innan agilt blev en grej fanns det organisationer som lyckades leverera stordåd, med effektivitet och kvalitet. Marcus Lagré lyfter på huven och visar mekanismerna som agilt arbetssätt är designade att facilitera. Vad det egentligen är man är man vill komma åt med korsfunktionella team, retrospektiv och samarbete. Hur man eventuellt kan bli Agil - utan att använda A-ordet!

adrian sidenvallAutomation har länge utvecklats och använts för att undvika människors olika svagheter. Senaste åren har några företag gått mot strömmen och i stället använt automation för att förstärka människors unika styrkor. Dessa företag har blivit revolutionerande framgångsrika och har visat sig svåra att konkurrera med. Vad gör de egentligen? Kan – och måste – alla göra samma sak?

elsa the robotElsa är en smart och social robot som idag möter barnen på Flygvapenmuséet i Linköping. Där är hon delaktig och presenterar vid experiment, genom generativ Ai berättar hon om samlingen och pratar om stort och smått med besökarna som rör sig i lokalerna. Tillsammans med roboten Elsa berättar vi om hur hon gav museets digitala samling nytt liv. Vi delar med oss av vår framgång i att integrera robotik och AI med tjänstedesign, och hur det gjorde Elsa till en ovärderlig medlem i personalstyrkan på Flygvapenmuséet.

Med på presentationen är också Christoffer Johannesson, Sofia Tegelid och Daniel Engelsson.
christoffer johannessonsofia tegeliddaniel engelsson

sofia tegelidI presentationen leder Sofia dig genom kringelikrokar och problem som kan uppstå när vi integrerar UX i utveckling och hur man kan navigera för att undvika dom. Presentationen bjuder på konkreta tips för att tackla vanliga svårigheter, erfarenheter från tidigare projekt och Sofias bästa tips för att starta nya samarbeten eller komma på rätt köl med befintliga relationer. Gör dig redo för att ta din produkt och team till nästa nivå!

robert.gistvikVår hjärnas funktion är mycket spännande. Den styr vad vi gör och beskriver verkligheten för oss, men... kan vi verkligen lita på hjärnan? Hjärnan är nämligen lat. Det gör att den kan spela oss spratt och lura oss att känna eller uppfatta saker som vi egentligen inte gör. Det är dags att vända på rollerna och låta oss använda hjärnans sätt att fungera till att hjälpa oss att uppnå det vi vill.

Robert pratar om hjärnans funktion, hur vi kan använda den som ett verktyg för att nå våra mål genom att ändra våra tankemönster och varför det fungerar.

Allt börjar med ett glas vatten...

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250