Läs mer!  Anmäl!  PRESENTATIONERNA!

Kategori Blå:
arbetssätt&organisation

Kategori Guld:
människor&samverkan

Kategori Röd:
teknik&metod

Färgerna är en kodning av innehållet, se dom som tips, men man får ofta också intressanta insikter av ett nytt perspektiv! Om du vill läsa mer om en presentation om du klickar på dess rubrik. Du kan också titta i listan på presentationerna.

Lokal:

Operetten

Operan

Sonaten

08.30-08.55

Incheckning

09.00-
09.55

 

Konferensöppning
KEYNOTE
Design av AI-drivna tjänster : förstärkt kompetens genom människocentrerad design
Pontus Wärnestål

 
10.00-
10.25

Kaffe & mingel

10.30-
10.55

 Kommunikationens hemligheter
Mikael Laweby

Bemästra det okända : premisser för förutsägbar mjukvaruutveckling
Magnus Nord
 

 Test & DevOps i praktiken
Kristian Carlsson

11.00-
11.25

Cybersäkerhet möter DevOps, CI/CD & agilt arbetssätt
Joakim Ekblad
 

När magkänslan leder fel
Erik Narby
 

Den Presterande Organisationen
Marcus Lagré
 

11.30-
11.55

Observerbarhet i verkligheten : OpenTelemetry för distribuerad utveckling
Marcus Andersson
 

Mot tidig och repeterbar system- och integrationstestning
Stefan Sandberg
 

 Du blir det du tänker
Robert Gistvik

12.00-
12.55


Lunch & mingel
 

13.00-
13.25
 

Roboten Elsa flyttar in: Från buzzword till verklighet
Elsa

13.30-
13.55

Att leda som teknisk ledare
Erik Brickarp
 

 Machine Learning utmanar agil utveckling
Andreas Sjödin Hällstrand

Arkitektspelet : ett förhållningssätt till mjukvaruarkitektur
Per Böhlin
 

14.00-
14.25

 Bättre kvalitet med Progressive Delivery
Oscar Rydberg

Högpresterande team, det handlar inte bara om teamen
Daniel Wester

Brygga Klyftan : UX och Utveckling i Samarbete
Sofia Tegelid

14.30-
14.55

Automationsrevolutionen
Adrian Sidenvall
 

 Arbetare, konstnär eller ingenjör?
Thomas Nilefalk

Är ditt mål verkligen ditt mål? (övning)
Robert Gistvik
 

15.00-
15.25
Fika & mingel
15.30-
16.25
 

KEYNOTE
Ensemble Working - The ultimate in collaboration
Clare Sudbery

 
16.30-
16.55

 

Reflektioner och medtag
Avslutning

 
17:00-
18.30 ca.
Eftermingel, tilltugg och drycker

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250