Material: https://events.responsive.se/events/images/stories/devlin2019/devlin2019-komplexitet_kultur_team-jonas_elmqvist.pdf

Vår värld blir mer och mer föränderlig, oförutsägbar och komplex vilket även gäller för våra IT-miljöer och våra utvecklingsorganisationer. Många av våra teorier och metoder vi använder utgår däremot inte från det utan skapar istället en illusion av kontroll. Vi behöver förändra vårt sätt att arbeta, vårt sätt att organisera oss, vår kultur och vår syn på utveckling för att lyckas och bli följsammare och effektivare som utvecklingsorganisation. I denna presentation beskriver Jonas ett koncept kallat FINIKS som vi testat inom Migrationsverket som bygger på att verksamhet och IT arbetar tillsammans baserat på teorier och erfarenheter från bl.a. DevOps, agilt och Lean Startup.

Video:

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250