Material: https://events.responsive.se/events/images/stories/devlin2019/devlin2019-det_svarmatbara-sigrun_tallungs.pdf
Video:

Sigruns dragning handlar om mål och mätning, hur vi använder det i vår branch, och hur fel det kan bli. Kan vi jobba med mål och mätning på ett bättre sätt? Men även hur vi numera lever i ett mätsamhälle som saknar tillit och livsdränerar professionella medarbetare. Hon berättar om en högaktuell forskare som försöker sprida moteld, och om oväntad hjälp som äntligen kommer från högsta ort.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250