Talare: Erik Brickarp
Material: https://events.responsive.se/events/images/stories/devlin2019/devlin2019-tips_fran_coachen-erik_brickarp.pdf
Video:

Är du en av de där som någon gång sagt: "Jag skulle aldrig ha hittat den den grejen som testarna just hittade" eller som fått en bugg rapporterad från en kund och utbrustit: "Jag tänkte inte ens på att det gick att göra så där"? Med allt mer testning utförd av utvecklare, produktägare m.fl. så blir det också allt viktigare att du, oavsett roll, slipper känna så. Målet med den här sessionen är därför att så kompakt och konkret som möjligt ge dig verktyg och knep som får dig att "tänka som en testare".

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250