TDD-kliniken är en workshop där du som har ett tips, fråga, fundering eller något annat du vill diskutera i några minuter med andra TDD:are. Du får 3 minuter att beskriva ditt bekymmer eller tips. Under de följande 7 minuterna diskuteras frågan, tipset. Dvs. har du en fråga kanske du inte får ett svar, men kan hitta några som kanske kan ha svaret. Har du ett tips kanske du får beröm, eller fler liknande tips.

Vi lär av varandra och knyter kontakter, helt enkelt.

Först minuterna används för att inventera hur många ämnen som finns på förslag. Vid fler än 5 sker lottdragning och hård time-boxing, vid färre får ämnena lite mer tid. Förbered din fråga eller tips!

TDD står för "Test Driven Development", en teknik där tester, eller kanske snarare exempel på anrop/användning av den kod som skall implementeras används för att driva utvecklingen framåt. Dvs. det är inte främst testning, men ger tester som en gratis bieffekt.

"Test-driven utveckling är konsten att lösa stora problem genom att lösa mindre ett i taget. Och kunna vara säker på att de fortsätter att vara lösta."

Thomas Nilsson

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250