Övrigt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Du kan läsa mer om en presentation om du klickar på dess rubrik. Du kan läsa om konferensen och anmäla dig via denna länk.

Spår Röd:
Programmering mm.
Spår Blå:
Processer o.dyl.
Spår Guld:
Ren inspiration

 

Tid:

Vitellius I Auditoriet Studion


Incheckning
09.00-09.25

Konferensöppning (Auditoriet)

Hur många reps?
Thomas Nilsson

Time-boxat tänkande
Staffan Nöteberg

09.30-09.55

Lean & Kanban - från biltillverkning till programvara
Torbjörn Lundquist

En SOLID grund för Clean Code
Torbjörn Gyllebring

Med högsta prioritet!
Måns Sandström

10.00

Kaffe & mingel

10.30-10.55

Den agile verksamhetsarkitekten
Peter Tallungs

Spotify - från 60 till 190 agila utvecklare
Anders Ivarsson

Lean: A3-rapporter och förändringsarbete
Staffan Nöteberg

11.00-11.25

11.30-11.55

Agilare testning med Session Based Test Management
Johan Jonasson

Hur du designar och underhåller ditt utvecklingsteam
Andreas Larsson

12.00-12.55

 

Lunch & mingel

 

13:00-13:25 Fishbowl
(Auditoriet)

13.30-13.55

Mätt på att bli mätt?
Måns Sandström

Agil arkitektur - vägen till utbytbarhet
Marcus Ahnve

Red Bead Experiment
Joakim Sundén

14.00-14.25

Kanban är inte din process
Torbjörn Gyllebring

Evolution kontra revolution
med JavaScript och Dart
Olov Lassus

14.30-14.55

15.00 Kaffe & mingel

15.30-15.55

När regex regerar
Staffan Nöteberg

T.B.D

Utveckla rätt saker med lean produktledning
Pär Hammarström

16.00-16.25

Keynote: How to change the world?
Jurgen Appelo

(Auditoriet)

16.30-16.55

16.55

Konferensavslutning

17:00-18.30 ca.

Mingel, buffé och drycker

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250