Presentationer på DevLin2018: DevOps - Tänk stort och starta smått

Jari är en DevOps-visionär och entreprenör som tidigt såg möjligheterna för effektivisering och orkestrering då man ofta bara kunde släppa ny funktionalitet och kundnytta en gång per år. Efter att ha läst ”The Phoenix Project” 2013 fick Jari en tydlig bild över vad som behöver göras.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250