Talare: Richard Tyregrim
Material: https://events.responsive.se/events/images/stories/devlin2018/mikrotjanster-devlin2018.pdf

Mikrotjänster, vad innebär det? Hur kan man nyttja små, utbytbara delar, från olika leverantörer och ramverk för att bygga distribuerade och löst kopplade applikationer? Hur kan en sådan arkitektur se ut? Hur kommer man igång, i sin befintliga systemmiljö?

Video:

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250