Talare: Marcus Hammarberg

Mycket lean och agilt arbete handlar om att optimera flöden. Men av vad? Och hur skulle vi kunna visualisera eller mäta det? Slutligen - vad kan vi lära oss och få ut av att optimera flödehastigheten? I denna korta presentation vill jag introducera er till ett mycket enkelt, men kraftfullt diagram som öppnade upp många bra diskussioner och frågor hos mina kunder.

Video:

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250