När dina agila förändringar slår tillbaka

Talare: Måns Sandström, Adaptiv

Längd: 2 x 25 min

Beskrivning: Som förändringsagent ser man ibland sina förändringar vittra sönder. Det är lätt att komma till bristfälliga slutsatser om varför det sker. Förändring är ett komplext åtagande att driva. Ibland ser man inte tillräckligt långt i orsakssambanden. Jag redogör för ett par självupplevda situationer och hur de olika alternativa tillvägagångssätten kan se ut.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250