Vilka psykologiska faktorer måste vara på plats för att självledarskap ska fungera?  Det kan vara lätt att tänka sig att vissa är födda till det. Medan andra är sämre på att stiga fram och ta ansvar.

Men självledarskap beror mycket på vilka stöttande faktorer som finns i omgivningen.

Så hur skapar vi en miljö där både individers och teams självledarskap kan blomstra?

Video:

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250