Scrum verkar ju bra när man har ett eller ett par team. Men går Scrum att använda när man har många team utan att addera till onödig koordination, byråkrati och beroenden? Denna presentation ger praktiska tips på hur vi kan tillämpa principerna, syftet, elementen, och elegansen av Scrum i ett storskaligt sammanhang, så enkelt som möjligt, baserat på ramverket LeSS.

Om Inga-Lill:

Inga-Lill Holmqvist är konsult på KnowIT och har en omfattande och unik erfarenhet av att utforma och införa agila arbetssätt både på team- och ledningsnivå i globala organisationer. Hon har även starkt bidragit till utvecklingen inom området både som författare och som föreläsare.

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250