Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Presentation: 25 min

Beskrivning: Den allra viktigaste frågan att ställa när man utvecklar ett nytt system borde vara "Hur ska vi ersätta det?", men den frågan ställs sällan. Istället fokuserar organisationer på återanvändning vilket snarare driver rigida och inflexibla arkitekturer. Presentationen visar hur man kan konstruera system från små beståndsdelar, varför man bör standardisera på protokoll och inte platform för att nå en systemstruktur som är enklare att skala och underhålla.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250