Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Workshop: 85 min

Beskrivning: En workshop inspirerad av W. Edwards Demings Red Bead Experiment.

Mål, belöningar, eldande tal, ranking, individuella belöningssystem eller till och med bestraffningar, är vanliga ledningsmetoder för att öka prestationen hos arbetare. Ger de det resultat vi hoppas på? Blir en organisations medarbetare effektivare om vi använder dessa metoder?

Den världskända Dr W Edwards Deming, som var "mannen som "lärde ut kvalité till japaner, amerikaner och många andra", skapade "The Red Bead Experiment" 1982 för att belysa sin syn på frågan.

I workshopen kommer vi att köra en version av experimentet som modifierats något av David P. Joyce för att bättre passa i en programutvecklingsomgivning. Experimentet introducerar många av Demings idéer om ledning, principerna kring variation och statistisk processkontroll. Och experimentet är roligt för både de involverade och andra deltagare.

Efter experimentet följer en kort presentation och en gruppdiskussion om vad man kan ta med sig från experimentet och hur de lärdomarna och principerna kan appliceras speciellt i en organisation som gör programutveckling och ledning av sådan verksamhet.

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250