Talare: Kristofer Skyttner
Material: https://events.responsive.se/events/images/stories/devlin2018/devlin2018_utvecklingsresa.pdf

Vad händer med ett företag när man kopplar ihop sin e-handel direkt med sina robotar i fabriken? Att istället för den klassiska masstillverkningen i fixa storleken tillverka lokalt och specialdesignat med hjälp av kod och automation? Och att dessutom göra det med hjälp av ett språk som Javascript?

Kristofer Skyttner berättar om utvecklingsresan med Linköpingsföretaget SkyMakers molntjänst för CAD & Automation. Om lärdomar med att lämna traditionella utvecklingsverktyg och använda MEAN-stack (MongoDB, Express, Angularjs, Nodejs) för såväl klient som server. Och om möjligheterna som uppstår när gamla sanningar inte längre gäller.

Video:

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250