Talare: Jari Aho
Material: https://events.responsive.se/events/images/stories/devlin2018/devops_devlin2018.pdf
Video:

För att verkligen effektivisera sin digitalisering är DevOps det naturliga steget ett företag måste ta. DevOps är inget nytt fenomen, men det är först nu som det verkligen börjar att få sitt genomslag.

Forbes publicerade nyligen en artikel där de konstaterade att DevOps är nästa stora globala företeelse liknande IoT och AI, och konstaterar att begreppet DevOps används i många former och i olika syften.

”The Phoenix project” från 2013 fungerar fortfarande som en Novellbaserad beskrivning av begreppet.

Jari Aho skall försöka tydliggöra vad DevOps egentligen är.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250