Talare: Marcus Hammarberg
Video:

Mycket lean och agilt arbete handlar om att optimera flöden. Men av vad? Och hur skulle vi kunna visualisera eller mäta det? Slutligen - vad kan vi lära oss och få ut av att optimera flödehastigheten? I denna korta presentation vill jag introducera er till ett mycket enkelt, men kraftfullt diagram som öppnade upp många bra diskussioner och frågor hos mina kunder.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250