Virginia Satir var en föregångare inom familjeterapin och en stark inspirationskälla till NLP (Neurolingvistisk Programmering) genom att hon betraktade familjen som ett system som måste fungera som helhet. Många av de modeller som hon utvecklade för familjeterapi fungerar lika bra i våra organisationer då relationer och väl fungerande kommunikation alltid är en grundförutsättning för lyckade leveranser. Satirs ”Self-Esteem Toolkit” är en verktygslåda fylld med de verktyg och möjligheter som vi alla bär med inom oss, formulerade som metaforer för att bli mer lättillgängliga när vi behöver dem.

Om Morgan:

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250