Agila arbetssätt, framförallt SCRUM, har idag etablerat sig som mer eller mindre standard för mjukvaruteam.

Men hur skalar man upp metoden för stora projekt med många team. Det finns ett antal olika modeller beskrivna i böcker och fallstudier, vilken av dessa man bör välja beror på... Ja, vad beror det egentligen på? Produktarkitekturen kanske?

Om Pär:

Pär arbetar som utvecklingsledare och systemarkitekt Gripen E på Saab Aeronautics och har lång erfarenhet av utveckling av stora och komplexa system.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250