Testbarhet kan upplevas som lite mystiskt; testare tjatar om det, programmerare sägs ha glädje av det men få verkar kunna förklara konkret vad det är de vill ha. I denna presentation talar Erik om SOCKS (Simplicity, Observability, Control, Knowledge, Stability) och hur dessa begrepp kan användas som ett mantra under utveckling. Han ger konkreta exempel på hur testbarhet kan förbättras, och verktyg för det. Verktyg som du sen kan ta med dig hem och använda i din egen omgivning.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250