Om användarmedverkan inom innovativ produktutveckling

Talare: Sara Manding, Valtech

Längd: 25 min

Nyckelord: iPad, användarmedverkan, feedback, rätt lösning

Beskrivning: Sara har den senaste tiden arbetet med utvecklingen av lösningar för iPad. Hur gör vi när gamla föreställningar om hur en lösning tar form sätts ur spel? Dvs hur kan vi leverera både snabbt och rätt - när vi utvecklar innovationsdrivet snarare än i utgångspunkten kring vad slutanvändarna tror att de behöver och förväntar sig? Att tekniken är ny skapar oväntade utmaningar.

Sara Manding har en bakgrund inom User experience (UX) men har på senare år fokuserat mer och mer på arbetssätt kring hur team kan leverera lösningar som ger rätt effekt.

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250