En komplex produkt/service med många beroenden och beröringsytor behöver stöd av en genomtänkt samarbetsstruktur för prioritering och nedbrytning av behov till sprint ready stories (a.k.a backlog refinement (Scrum), release planning (XP) eller big room planning (SAFe). Jag kommer att berätta om vanliga problem utifrån mina egna erfarenheter och exemplifiera med hur de har lösts i verkligheten genom att berätta om riktiga ”case”. 

Om Håkan:

Håkan har arbetat som coach i över 10 år. Förutom Agile/Scrum Master-certifiering och Lean Leader-utbildning har han en magister examen i Checmical/Administrative Science. Håkan är också certifierad IT-arkitekt och har Lean Six Sigma Black Belt. Han fokuserar på att leda och coacha team till att etablera strukturer för ökad kvalitet och produktivitet. Under sin karriär har Håkan också fått stor erfarenhet av samarbete över kulturgränserna.

Video:

Nyhetsbrev

Responsives nyhetsbrev levererar tips om modern systemutveckling och hur man bygger välfungerande utvecklingsprocesser och -organisationer. Du får förstås också nyheter om våra arrangemang före alla andra.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250