Video:

En service-orienterad approach till konfigurerbarhet och långsiktig evolution av ett komplext system.

Om Pär:

Pär Hammarström är teknisk ledare för systemarkitektur Gripen E på Saab Aeronautics.