Video:

Idag är många utvecklingsteam, produktägare och kundrepresentanter distribuerade och sitter inte på samma plats. När det är dags för teamet att dema innebär det stora utmaningar: hur får man alla att fokusera och ge värdefull feedback när man inte är i samma rum?

Jag kommer dela med mig av konkreta tips som jag testat i de olika team jag jobbat med. Det är tips som ser till att alla på demon blir involverade, engagerade och ger feedback.

Om Oscar