Introversion är en egenskap som i många fall är motsatsen till dagens samhälle där idealbilden är att vara social, utåtriktad och att kunna hålla många bollar i luften samtidigt. På senare tid har dock de introverta egenskaperna av att bland annat vara en god lyssnare och analytiker lyfts fram i debatten.
Thom presenterar sin syn på begreppet introversion, skillnader mellan introverta och extroverta personligheter, samt vilka egenskaper introverta har som kan användas i ett team. Inte minst besvarar han frågan "kan en introvert person fungera i ett agilt team?" 

Om Thom

Thom Persson som är senior konsult på IT företaget Cybercom.