Material: pdf

En bra utvecklingsprocess behöver sunda förutsättningar. Agila kontrakt gör att utvecklingsarbete kan startas från ett bra utgångsläge istället för i en uppförsbacke. Men vad särskiljer Agila kontrakt? Hur skiljer sig synen på risk? Vad bör man tänka på när man använder Agila kontrakt?

Mattias går igenom vad som särskiljer Agila kontrakt, vad man behöver tänka på samt var man hittar kontraktsexempel.

Om Mattias:

Sun Tzu sa att det yttersta ansvaret för en general var att manövrera sig in i en vinnande position. Hur gör vi det i systemutveckling? Mattias ser det som sin uppgift. Han arbetar som Lean och Kanban-coach, hjälper människor att växa, och att ha roligt under tiden.

Mattias är författare till "Kanban and Scrum, making the most of both" och presenterar och undervisar regelbundet i Lean, Kanban och TDD.