Talare: Joakim Särehag
Material: https://events.responsive.se/events/images/stories/devlin2019/devlin2019-medvetet_larande-joakim_sarehag.pdf
Video:

Efter vår skolgång har vi inte alla samma struktur på vårt lärande. Samtidigt ställs allt högre krav på vad man behöver kunna i utvecklingsorganisationen, både inom områden där man är specialist och områden där man är nybörjare. Vad kan vi göra för att lära oss mer och själva ta kontroll över vad vi lär oss?

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250