Presentationer på DevLin2018: 15 förlösande frågor

Björn är utvecklaren som aldrig släppt kodandet men som nu mest och helst jobbar med agilitet i team och organisationer. Det gör att han ser både kundens och de utförande personernas behov och jobbar utifrån detta.

Björn lägger stort fokus på att skapa affärsvärde åt sina kunder, men lika viktigt är att skapa ett bra arbetsklimat för alla de som gör det möjligt. Bland annat genom att ställa frågor.

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250