Läs mer!  Anmäl!  Presentationerna!

Här är ramarna för programmet på konferensdagen på DevLin2017.

Workshopar:

Färgerna hjälper dig att hitta presentationer som kan vara särskilt intressanta för dig. Men man får ofta också intressanta insikter av ett nytt perspektiv! Om du vill läsa mer om en presentation om du klickar på dess rubrik. Du kan också titta i listan på presentationerna.

Programmet finns också i mobilvänligversion på Eventbase
(Det finns även en app för Android och iOS.)

Spår Röd:
 Människan

Spår Blå:
Tekniken 

Spår Guld:
 Organisationen 

Kolumnerna i tabellen nedan visar lokal. Färgerna indikerar vilket spår presentationen kan anses tillhöra.

Lista på presentationer och talare växer fram på konferensens huvudsida.

 Lokal: 

 Solot

Operan 

 Operetten

Tid:

Incheckning 08.30-08.55
09.00-09.25  

Konferensöppning

KEYNOTE:
Rethinking Agile Transformation : Jason Little


 
09.30-09.55
10.00-10.25

Kaffe & mingel

10.30-10.55      
11.00-11.25      
11.30-11.55      
12.00-12.55


Lunch & mingel
 

13.00-13.25   KEYNOTE:
Testable Architectures : Aslak Hellesøy
    
 
13.30-13.55
14.00-14.25      
14.30-14.55 Kaffe & mingel
15.00-15.25      
15.30-15.55      
16.00-16.25      
16.30-16.55  

CLOSING THE LOOP:
Conference Summary
Jason Little

 
17:00-18.30 ca. Eftermingel, tilltugg och drycker