DevLin2017 - Presentationerna

Här hittar du beskrivningar av presentationerna på konferensdagen på DevLin2017.

Att få ett team att fungera bra ihop sker inte per automatik, utan det krävs att teamet jobbar aktivt med detta. I de senaste teamen jag jobbat i har vi fokuserat på de mjuka värdena och att skapa trygghet i teamet. Vi har funderat kring hur teamet arbetar ihop och inte minst hur vi vill jobba. Gemensamma målbilder inom olika områden har skapats och teamet har testat olika verktyg samt arbetssätt för att uppnå dessa mål. Jag kommer dela med mig av några verktyg som teamen använt för att bli starkare och mer sammansvetsat.

Om Thom

Thom Persson är sedan 2010 konsult på Cybercom. Han har varit ute i flera uppdrag och de flesta har inneburit någon form av teamarbete. Under årens lopp har Thom intresserat sig mer och mer för frågor som berör teamutveckling, hur teamet trivs bättre ihop och arbetar mer effektivt tillsammans.

Utöver mjukutveckling och agil coachning har Thom hållit flertalet inspirationsföreläsningar, bland annat om att ha en introvert personlighet och hur det funkar i arbetslivet och teamarbetet. På senare tid har han också intresserat sig för frågor kring psykisk ohälsa.

 

We have 10 years of data that describes why organizations struggle with Agile. Centralizing project management didn’t help us understand what’s going on with our projects. Centralizing HR didn’t engage our employees. Centralizing our process improvement group didn’t improve anything.

So why is it we think hiring a VP of Agile, and creating a centralized Agile transformation team will be any different? The problem might be that we use our existing organizational values, operating models, and cultures to bring about transformational change. We’ll explore how to think of transformational change as a series of small movements that rely on feedback-driven planning, and incorporating ideas about how social change actually happens.

Om Jason:

Jason began his career as a web developer when Cold Fusion roamed the earth. Over the following years, he moved into management, Agile Coaching and consulting. The bumps and bruises collected along the way brought him to the realization that helping organizations adopt Agile practices was less about the practices, and all about change.

In 2008 he attended an experiential learning conference about how people experience change and since then, he’s been writing, and speaking, all over the world about helping organizations discover more effective practices for managing organizational change. He is the author of Lean Change Management and an international speaker who has spoken all over the world from Canada, the US, Finland, Germany, Australia, Belgium and more.

http://www.agilecoach.ca/about/

Automated tests and executable specifications can only work with software that has a testable architecture.
A testable architecture enables fast and reliable tests that are easy to write, execute and maintain. Many organisations have the opposite - slow and unreliable tests that are difficult to write and expensive to maintain.

What are the key principles behind a testable software architecture? How can you turn an untestable mess of an application architecture into something that is easy to test? Aslak will share proven techniques with you.

Om Aslak:

Aslak Hellesøy is the creator of Cucumber and co-founder of Cucumber Limited. He's worked as a professional programmer in a wide range of industries since 1998 and has created and maintained several popular open source projects since 2000. He's been practicing XP and BDD since 2003. Aslak is obsessed with sub-second feedback when he's doing TDD.