MVC är en bra abstraktion om man bygger desktop-applikationer med långlivade objekt. Det är mindre praktiskt till webbapplikationer då man kommer att skapa upp en mängd objekt för att några millisekunder senare lämna över dem för garbage collection. Vad finns det för alternativ? Kanske ett funktionsorienterat tankesätt?
 
Marcus visar hur det går till att bygga en funktionell webbapplikation med praktiska kodexempel i Kotlin och HTTP4K.
Koden från live-kodningen finns på github.
 
Material: Ladda ner
Video:

Responsive Development Technologies AB

Linköping
Teknikringen 10
Linköping, 58330
SWEDEN
+46 (0)13 219250