Kommande arrangemang

Arrangemang När Plats Kategori E-post
DevLin2014 - Utvecklarkonferens Linköpings konferens om modern system- och programutveckling består av tre parallella spår med mer än 20 presentation, seminarier och träffpunkter kring allt som berör utveckling av system och programvara. Självklart har Agile, Lean, Kanban och andra moderna tekniker och modeller en framträdande roll. Årets keynote-talare är Liz Keogh och Niklas Modig. (läs mer...) 9 oktober, 2014 09:00
till
17:00
Konsert & Kongress Linköping Sweden Konferens  
Behaviour-Driven Development - modern kravhantering Liz Keogh, som är en av förgrundsfigurerna i BDD-rörelsen, är utbildare på den här kursen. BDD sträcker sig långt utanför programmering och kod och fokuserar på kontinuerlig behovsupptäckt. BDD är därför en stark kandidat att ersätta klassisk kravhantering och spårning med aktiviteter för analys, nedbrytning, spårning, implementation och återkoppling som är långt modernare och är en väsentlig del i ett agilt synsätt på systemutveckling. (läs mer...) 10 oktober, 2014 09:00
till
17:00
Konsert & Kongress Linköping Sweden Utbildning